بازدید: ۳۲۳۴
منتشر شده در پنج شنبه, 05 بهمن 1391 12:44

خوراک دام

در ۵ تیپ تولید شده ودارای مشخصات فنی می باشد و باسایز ۱۰ میلیمتر پلت می گردد :

 

 

تیپ ۱

تیپ۲

تیپ۳

تیپ ۴

 

ماده خشک

۸۸%-۹۱%

۹۱%-۹۲%

۹۰%-۹۲%

۹۰%-۹۲%

 

پروتئین خام

۸/۱۲%-۹/۱۴%

۱۴/۸%-۱۵/۶%

۱۷%-۱۸%

۱۸/۲%

 

کلسیم

۹/۰%-۲/۱%

۰/۶%-۰/۷%

۰/۶%-۰/۷%

۰/۶%-۰/۷%

 

فسفر

۴۵/۰%-۶/۰%

۰/۸۵%-۰/۱%

۰/۹%-۱%

۰/۹%-۱%

 

حداکثر الیاف خام

۵/۱۱%

۹/۸%

۹%

۷/۵%

 

خاکستر

۵/۱۰%

۵/۸%-۶/۵%

۵/۵%-۶/۵%

۵/۵%-۶/۵%

 

انرژی مگا کالری بر پوند

۷۴/۰%-۸۹/۰%

۰/۷۶%-۰/۷۸%

۰/۷۷%-۰/۷۹%

۰/۷۷%-۰/۷۹%

 f_300_250_16777215_00_images_IMG_2492.JPG